Monday, December 31, 2012

10 Commandments for Success in 2013

Many of you know that I sometimes come up with Ten Commandments as a base for speeches I make like “Ten Commandments for Leaders” or “Ten Commandments for Change”.  I thought I would put together "Ten Commandments for success in 2013". Don’t worry they aren’t really commandments just thoughts.  I imagine I am the one who is most in need of these commandments.  I hope you enjoy them.

I would like to thank everyone for their support, friendship and cooperation during 2012 and wish all of you a great 2013.

1. Don’t worry what other people think of you. The only person you have to justify yourself to is you.

2. Keep learning. Look around. Ask more questions and really listen to what people say. Read more books.

3. Get involved in something outside of work that is voluntary.  Your kid’s football team, a charity, a church or a scout troop, whatever it is get involved and invest some time in it.

4. Exercise regularly. You don’t have to be a fanatic! A little physical activity done regularly can make one hell of a difference in both your physical health and your mental wellbeing.

5. Don’t work for money. Work for stimulation and satisfaction. The money will follow. 

6. If you find yourself in a bad situation, for example  at work or in a relationship, make a plan and take the necessary steps to either improve the situation or to move on to a better one. 

7. If you find yourself in a good situation invest more of yourself into it.

8. Spend more time with friends and family. Don’t avoid people you don’t like. They will help you learn a great deal about yourself.

9. Work hard! Be wary of easy answers and quick fixes.  Creating anything worthwhile whether it’s a painting, a career, a relationship or a life is hard work.

10. This moment is the only moment you have and it will never come back, make the most of it! The past is the past and if you are lucky enough to have a future it will be to a large extent the result of how you spent the accumulation of moments just like this one.

Saturday, September 01, 2012

Many republicans keep talking about Romney being able to run the USA like a company as if that were something good. America is not a company. America is a country. Companies are generally run as autocracies or dictatorships. America is a deomocracy. In companies employees don't choose their leaders but leaders choose their employees. In democracies the people choose their leaders. In companies the the elite leaders decide and implement what they think is best. In democracies the people decide. The reality is most companies have more similarity with communist dictactorships than with democracies. I have spent most of my life working in big companies and I don't want my country to be run like a company.

Saturday, April 21, 2012

TeliaSonera och Svenska Staten: Money Talks, human rights walks.

Respons till TeliaSoneras CEO debatt artikel i DN Debatt
Bankrånare använder mobiltelefoner när de rånar bankar och pedofiler använder internet för att sprida sina filmer. Detta gör inte en telekom operatör medskyldig till dessa brott lika lite som Coca-Cola är skyldig om någon gör en bomb av en colaflaska eller Volvo skyldig om någon kör ihjäl någon med bilen. Men, om Coca-Cola eller Volvo skulle anpassa sina bilar och flaskor för att göra de mer effektiva som vapen för brottslingarna, jo då skulle Coca-Cola och Volvo vara medskyldiga. Detta är precis vad TeliaSonera gör! Det är inte TeliaSoneras fel om KGB eller andra använder telefonerna i sitt arbete hur hemsk arbetet må vare. När, däremot, TeliaSonera tillåter anpassningar till sin utrustning och till och med tillhandahåller lokaler till underrättelsetjänster som har till syfte att bl.a. identifiera och straffa oliktänkande, då är TeliaSonera medskyldig.


Det är inte heller sant att företaget måste blint rätta sig efter lokallagstiftning. På min tid som marknadsdirektör på TeliaSonera införde vi strängare krav på innehåll som vi skapade eller aggregerade själva än vad lagen krävde när det gällde t.ex. sexuellt innehåll. TeliaSonera har aktivt arbetet för att påverka lagstiftningen när det gäller införande FRA och tom fällts i domstol för att inte följa LEK lagen. Jag misstänker att TeliaSonera inte har varit lika modig att strida emot lagstiftningen i Vitryssland, Kazakstan och Azerbajdzan som bryter mot mänskliga rättigheter men jag kan ha fel.

Jag skulle vara förvånad om svenskvapentillverkare fick sälja vapen till dessa diktaturer. Varför får då TeliaSonera sälja tjänster som kan bli precis lika farliga.

Ytterst är det en ägarfråga som staten som störste ägare måste ta ansvar för. Tjänstemännen på TeliaSonera kan inte på eget bevåg fatta ett beslut som skulle sabotera verksamhetens vinst med många miljarder. Min gissning är att om detta pågick i länder där TeliaSonera gick med förlust eller inte hade så mycket vinst skulle regeringen kräva att man avstod från dessa marknader. Eftersom dessa marknader står både för betydande vinster och hela tillväxten inom TeliaSonera kommer inte regeringen eller TeliaSoneras ledning att ge se lätt. Money talks, human rights walks!

Wednesday, March 21, 2012

Burning books in Whoville

In the debate around whether or not to punish the soldier who burnt the Qurans some argue that the freedom of speech is a constitutional right.  I think those who argue this point have missed a couple of key issues.  First of all, although I am not a lawyer I bet that the rights of a soldier in a war zone are not the same as a civilian in peace time USA.  Secondly, the United States constitution is not valid in other countries.  If for example it were illegal to burn Dr. Seuss books in Whoville then someone visiting Whoville could not claim protection under the constitution of their home country.  Right or wrong, Whoville has the right to determine its own laws.

Sunday, March 11, 2012

Att skapa en Kick-off

Svar på en fråga från en nybliven VD om vad han ska göra på sin första kickoff. Han hade redan fått några svar från konsulter och jag kände att det behövdes lite nyansering.------------------


Det är svårt att ge några generiska råd till en ny VD. Det är så många faktorer att väga in som tex hur organisationen och individerna i organisationen mår, vad finns det för kultur i organisationen och din personlig stil och talanger.

Jag skulle vilja nyansera Kjell-Åkes budskap till dig. Det finns faktiskt inga garantier om att din Kick-off blir fantastisk. Den enkla sanningen är att många människor kommer hem ifrån Kick-Offs och känner sig mindre motiverad än när de kom ditt. (läs gärna Why We Do What We Do av Edward Deci)

Om jag var dig skulle jag inte övertolka Kjell-Åkes råd om "din energi, vilja och engagemang". Om du vill ha en lyckad Kick-off är nyckeln för dig i din nya roll som VD närvaro. Närvaro innebär mer att du lyssnar än att du pratar. Om man har barn är det lättare att förstå närvaro. Man måste se de i ögonen, lyssna på deras idéer och svara på oändliga frågor men man behöver inte alltid ge ett svar när man svarar. Med vuxna människor och barn kan man ofta svara med en fråga som "vad tycker du?". Din energi, vilja och engagemang måste vara synlig året runt inte bara på kick-offen.

Om du är genuint intresserad av att genomföra en lyckad start för ditt ledarskap se till att denna Kick-off handlar om personalen och inte om dig. Många chefer tror att det hänger på de men det hänger på din förmåga att frigöra krafterna i din organisation, frigöra inte skapa. Krafterna finns där men kommer inte alltid fram.

Du antyder i din fråga att det finns redan en del problem med murar och annat i verksamheten. Visa att du inte är räd för dessa problem och ta medarbetarnas oro på allvar. Jag har många gångar lagt en punkt först på agendan som jag kallar "Bitching and Complaining" eller "Gnälla och Klaga". Lägg 15-30 minuter på att ta fram alla "negativa" synpunkter som finns i organisationen. Låt personalen dela upp sig i mindre grupper och diskutera dessa punkter. Vilka kan vi göra något åt och vilka kan vi inte göra något åt. Var ärlig. Om t.ex. det är mycket gnäll över konjunkturen kan man ärligt säga att det kan inte vi påverka. Men vi kan diskutera hur vi gör för att göra det bästa av situationen. När man sedan har listan över "problem" som vi kan på verka kan man rösta fram de 3-5 saker som har mest effekt på verksamheten. Lova att ledningsgruppen ska ta sig an dessa och skapa handlingsplaner. Om det finns spänningar och oro i organisationen och du tar dig an de som första punkt kan man då också bordlagt "gnället" för resten av konferensen. Skulle lite gnäll trots allt poppa upp under konferensen kan du helt enkelt lägga till det på listan för att återkomma till det vid ett senare tillfälle.

Sist vill jag bara varna för ”gurus” med alltför lättsamma råd och hurtiga rop. Ledarskap är svår och alla gör misstag. Framgång kommer till dig i det vardagliga arbetet genom din förmåga att kommunicera en riktning och sedan att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att göra det de är bra på.

Lycka till

Kelly

Wednesday, February 22, 2012

Not if, but how government should regulate business

I was inspired by and article by George Jarkesy the other day. In the article George quoted Calvin Coolidge who said “The business of America is Business”. That quote along with Georges comments got me thinking. If business is the business of America then what is the business of business? Or, to put it in the words of one of my old bosses when I was presenting a meandering powerpoint presentation about something he shouted out “What’s the bloody point?”. This in fact is the crucial question. What is the point or purpose of business for if in deed America is all about business the purpose of business must be the essence of America.
According to some, the business of business is to create wealth but that is at best a radical over-simplification. If you mean by wealth, money and/or things, then I would be inclined to disagree that business is about creating wealth. The fact is that nobody, at least no healthy people, strive in life only to gather money or things. What we really want is health, status, love, security and self-actualization to quote Maslov. Money and things are only of value as long as they contribute to one of our underlying and fundamental human needs. The key word in that last sentence is “value”. What the business of business “should” be about is creating value.

Then the question arises, “value for whom?” The only reasonable answer to this question is that businesses should be in the business of creating value for everyone, certainly for shareholders, customers and employees but also for society as a whole. Business shares the responsibility of creating value for society with all other institutions both public and private. All institutions exist “or should exist” for the purpose of making the world a better place. If making the world a better place is not the primary long-term objective of an institution then that institution has no place in society. It may well be that someone starts a business with the sole ambition of making money but if that business doesn’t create value for other people it will not survive. If that business is detrimental for society it should not exist.

We may all have different opinions about what a better world would look like and even if we agreed on what a better world would be we may not agree on how to get there. But we all share a common ambition of making things better. This is probably nowhere as evident as it is in the political arena. Politicians and political parties may have strongly opposing opinions and may often have hidden agendas but they all have the same fundamental message to voters. Vote for me or my party and things will be better.

But what happens if a business does not contribute to the general good of society and actually acts in ways that are detrimental to society? We regulate them! I have never met anyone who didn’t believe in government regulation of business at some level. It just makes good sense to legislate to block the creation of monopolies. It is equally prudent to control that companies don’t pollute the environment and that they provide a safe working environment for their employees. The question is not whether or not we as a society should regulate business nor is the question how much we should regulate business. Some businesses are highly regulated and there are few if any among conservatives or liberals who argue for legalization of heroin or prostitution.

The real issues are complicated and the answers must be more nuanced than the slogans being thrown around by politicians on both sides of the issues. Government, as an extension of the people, should have the right and the responsibility to protect the people from unscrupulous people and harmful business practices for the good of society.

Saturday, February 18, 2012

The World's Shortest Marketing Plan (revisited)

I finally woke up to the fact that the link to my World's Shortest Marketing Plan Template had gone bad so I am taking the liberty to repost it. I hope you don't mind.


Since first blogging this marketing plan template it has been reblogged countless times and been published in many different magazines and books. The first person to reblog my template was Guy Kawasaki. Guy was also made some very interesting adaptations to it which he called The World's Shortest Marketing Plan 2.0 which was especially interesting for the digital marketing environment. Guy was also generous enough to be very clear about the source of the original template for The World's Shortest Marketing Plan.
There seems to be a never ending supply of new marketing plan templates. A google search gave 215,000,000 hits on “marketing plan”. The problem most marketing plan templates is that they are just to long. Marketing plan templates often look like a table of contents which you then fill up with substance about your own company and business environment. I have worked with templates that were in themselves over 30 pages long and before you actually start filling them with content. If you followed such a template and answered all the questions you would have a marketing plan of several hundred pages. I was recently visited by a large consulting company who suggested that we should use their template which was a mere 70 pages. Needless to say, I decided not to use their template. Don’t get me wrong, the content of most of these “long” templates is very good and if used as a shopping list over what might be done and not a list of what should be done they can be very useful.

The marketing plan is a communication tool used to give direction to the company. It is not a checklist actions or a demonstration of the marketers analytical prowess. You might think of the marketing plan as a menu describing the food that will be served at a fancy party. This description tells you what will be served and in what order. It does not give you a recipe for every dish, a description of all the various dishes that were considered but not chosen or a deep analysis of why the items on the menu where selected. Naturally someone has to create the menu and a great deal of analysis might be behind every selection but this does not need to be reflected in the menu.
Similarly, strong marketing plans are the result lots of analysis. It may well be that you want to keep all of this analysis together in one place for future reference but the marketing plan is not the right place. The marketing plan should describe target/goals and how they will be achieved during a given planning horizon (typically 1 year) in order to reach the company’s vision. Although marketers can be deeply involved in creating the vision it is typically the CEO’s responsibility. The marketer comes in to describe what underlying customer needs will be addressed with which products or services and to which customers , how will they be packaged, communicated, priced, bundled and distributed.

Some time ago I was asked to speak to a group of MBA students at the Stockholm school of economics about marketing plans. I realized that I was not at all satisfied with the templates we used or any template I had ever used for that matter for the simple reason that they were too long to be used for effective communication.

Below is a template that I created for that presentation and it has been adapted in used in several companies since then with good success. Try to answer each square in the template with no more that one page including diagrams and pictures. This will result in a marketing plan of no more than 24 pages!

Good luck!
http://kellyodell.se/the-worlds-shortest-marketing-plan/ 
Click here to view or download the template.Monday, January 30, 2012

Dump the CEO/President rhetoric


It’s time to raise a finger of warning regarding the prolific use of the "CEO President" analogy in the current primary rhetoric. The role of President of the United States may have some things in common with the role of CEO of a large corporation but then again the office of President has things in common with many different roles. The USA is not a corporation and the President is not the CEO.


There is nothing fundamentally wrong with making comparisons between different roles in society to learn from similarities as well as the differences. The problem is that we often take these kinds of analogies much too far. Listening to the political rhetoric around the presidential primaries I get the uneasy feeling that many people, including some presidential candidates, actually think running the country is the same as running a company. Again, although there are clearly some similarities, the differences are so significant and so many that we should be wary of even using this analogy.


Corporations are generally not democracies. CEOs, even the best ones, are accustomed to having orders executed. As long as the CEO enjoys the support of the board he/she expects action. Good CEOs may tolerate a great deal of open hearted and even heated discussion until a decision is made but after the decision is made the CEO expects loyalty to the decision and action towards executing the decision. Opposition and competition for a corporation are by definition confined to the competition, i.e. to other companies providing similar goods and services not people within the organization.


The President of the USA does not have the consolidated power of a CEO and cannot expect to have his/her orders followed after a decision is made. The decision making process is long and complicated and usually involves so much bargaining with opposition that the final result hardly resembles the original idea. When some sort of decision is finally pushed through Congress it is still free for any and all opposition to work actively against the decision. What CEO would tolerate that kind of behavior within their own organization?


Shareholders, employees, customers and suppliers are distinctly different roles and for the most part completely different people. In government there are no investors who expect a certain return on investment. The closest role to a citizen that can be found in a corporation would be that of customer. The concept of customer may be useful in terms of government providing various services to citizens which the citizens pay for through taxes. But again, there is not a direct correlation between the recipient of the service and the payer for the service. Typically real customers have a choice but in most areas government has a monopoly on the services provided. Certainly citizens have choice in terms of voicing opinions and electing politicians to make wanted changes but this is a long slow process.


If we insist on using corporate language to describe government the best we could do is to call government a kind of "Shared Service" organization. We as taxpayers decide that certain services would be better if we share. We pool resources in order to provide those services to us. In developed democracies like the USA most political debate is focused on "how much" service should be provided not on what services. There is no real debate about wether we should provide education, healthcare, a legal system, military or welfare. The debate is more focused on how far reaching these services should be and how they should be financed.


There are employees and clearly much of the leadership skills required for leading a large company will be useful in leading these employees but corporations do not have a monopoly on good leadership. Good leaders may have honed their skills in NGOs, military, medicine, education or any number of other places.


There are opportunities to learn from corporations about efficiency in processes and good customer service but then again corporations may well have opportunities to learn from other areas in society as well.


Our founding fathers intentionally created a system of checks and balances to guarantee that too much power didn’t end up in the hands of one person or one group. CEOs are dictators. Companies are dictatorships. We have seen examples of leaders of some countries trying to implement a CEO-like leadership (ie Italy, Hungary, etc) and the end results are devastating to the democratic process.

Thursday, January 19, 2012