Tuesday, March 18, 2014

Det är resan som är målet


Vi är på en resa tillsammans.
Det kräver hårt arbete och ibland kör vi i diket eller åker vilse, det ingår i resan, men vi kommer också att få uppleva mycket spännande.
Vi får möjlighet att växa som mäniskor, att hjälpa andra och skapa mening i tillvaron.
Vi har en riktning men ingen slutdestination.
Det är resan som är målet.

No comments: